7 Things I Learned Being a Fat Recruiter

ลุงหมีมาแชร์ชีวิตการทำงานใน Recruitment Agency คุณลุงจะมีข้อคิดอะไร หรือปากหมาใส่ใครเราลองไปฟังกัน

Read More